Essent
Print deze pagina E-mail deze pagina

STAP 1 Schouw-rapport: Dakoppervlakte controleren

Het controleren van de dakoppervlakte is de eerste stap voor het schouwrapport. Zijn we bij u op locatie, dan beginnen we het schouwrapport met het vaststellen van de exacte afmetingen van uw dak en bekijken we mogelijke obstakels. Obstakels kunnen bijvoorbeeld een schoorsteen, een dakkapel of een dakraam zijn. De optelsom van deze elementen resulteert in een totaal beschikbare oppervlakte. Deze oppervlakte bepaalt of het voorgestelde aantal zonnepanelen klopt en waar we deze precies kunnen plaatsen. Goed om te weten: langs alle zijden van uw dak moet minimaal 20 centimeter vrij zijn voor een veilige bevestiging van de zonnepanelen. Deze afstand is nodig om ervoor te zorgen dat de wind er niet onder kan slaan. Het in kaart brengen van eventuele obstakels is overigens niet alleen belangrijk voor het vaststellen van de beschikbare oppervlakte voor zonnepanelen op uw dak. Een obstakel als een dakkapel of schoorsteen kan namelijk ook schaduw werpen op uw zonnepanelen. Deze schaduw kan ervoor zorgen dat de opbrengst van uw systeem lager uitvalt; een belangrijk onderdeel van het schouwrapport dus. 
Uiteindelijk nemen we alle factoren uit deze eerste stap mee in de definitieve berekeningen voor het schouwrapport, zodat u van tevoren een reële inschatting heeft van de verwachte opbrengst en het financieel rendement. 

STAP 2 Schouw-rapport: Dakconstructie bekijken

Is de oppervlakte van uw dak in kaart gebracht? Dan kijken we als tweede stap van het schouwrapport naar de constructie van het dak. De dakconstructie bepaalt of uw woning het gewicht van de zonnepanelen kan dragen en hoe we ze het beste kunnen bevestigen. Het is belangrijk dit op voorhand in het schouwrapport volledig in kaart te brengen, de installatie moet immers zo’n 25 jaar goed vast blijven zitten. Of de dakconstructie volstaat, is alleen van binnenuit te bekijken. Hoeveel dakspanten, sporen, gordingen en hulpkepers zijn er? En om de hoeveel centimeter zijn deze geplaatst? Welke lengte hebben ze en hoe dik zijn ze? Allemaal essentieel om te weten en alleen van binnenuit te zien. Ook het soort isolatie en de dikte van die isolatie zijn belangrijke factoren bij het bepalen van de geschiktheid van de dakconstructie en de manier van bevestigen. Er kan bijvoorbeeld een houten dakbeschot zijn, maar er kan ook gebruikt zijn gemaakt van isolatieplaten. Het soort en de hoeveelheid bevestigingsmateriaal dat nodig is om uw zonnepanelen goed te monteren, kan dan nogal verschillen. Daarnaast brengen we via de buitenkant nog in kaart waar de tengel- en panlatten zitten en van welke soort dakbedekking gebruik is gemaakt. Dit bepaalt namelijk hoeveel en welke dakhaken we het beste kunnen gebruiken om de zonnepanelen te bevestigen. Een flink aantal punten om te controleren dus, maar met dit schouwrapport doen we er wél alles aan om u te kunnen garanderen dat uw zonne-energiesysteem 25 jaar lang veilig mee gaat.

STAP 3 Schouw-rapport: Meterkast inspecteren

De derde stap naar het Schouwrapport is het inspecteren van de meterkast. De omvormer moet namelijk worden aangesloten op de meterkast. Daarvoor kijken we goed naar uw groepenkast, het aantal fasen en de hoeveelheid ampère van de fasen. Hebben uw zonnepanelen een vermogen dat hoger is dan 600 Watt? Dan is een extra groep vereist. Meestal is daarvoor een aanpassing in uw meterkast noodzakelijk. Dit nemen we allemaal mee in het schouwrapport. Ook kijken we in deze fase van het schouwrapport naar het type elektriciteitsmeter in uw woning. Dit doen we omdat het nodig is dat uw elektriciteitsmeter registreert hoeveel energie u terug levert aan het elektriciteitsnet (wanneer u meer opwekt dan u verbruikt). Afhankelijk van het type meter in uw woning kan het zijn dat uw netbeheerder een nieuwe moet plaatsen. Sommige meters registreren deze gegevens namelijk niet. Voor u is het echter van groot belang dat dit wél gebeurt, zodat uw overcapaciteit verrekend kan worden met uw energieleverancier. Dat scheelt u namelijk geld. Op basis van de inspectie van uw meterkast brengen wij voor het schouwrapport precies in kaart welke extra materialen er nodig zijn. Wij nemen u al deze werkzaamheden uit handen. Ook lichten wij de netbeheerder en uw energieleverancier in over het feit dat u groene energie gaat opwekken en terugleveren.

STAP 4 Schouw-rapport: Omgevingsanalyse

Hoge bomen of gebouwen in de omgeving van uw woning? We brengen deze en alle andere objecten die van invloed kunnen zijn duidelijk in kaart bij de één na laatste stap voor het schouwrapport: de omgevingsanalyse. Al dit soort objecten kan namelijk schaduw werpen op uw zonnepanelen en op die manier invloed hebben op de energieopbrengst ervan. Wij vinden het echter erg belangrijk dat u van tevoren middels ons schouwrapport een goed onderbouwde en realistische inschatting van de opbrengst van uw zonnepanelen krijgt. En daarom hechten wij er groot belang aan om bij u thuis, op locatie, de situatie grondig te bekijken. 
Daarnaast kijken we in deze stap goed naar de plek waar uw zonnepanelen moeten komen en hoe we ze daar in de hoogte kunnen tillen. Voldoet een steiger of een ladder? Of is een hoogwerker het handigst? En past deze in uw tuin? We zoeken het tijdens het opstellen van het schouwrapport allemaal zorgvuldig voor u uit.

STAP 5 Schouw-rapport: Controle offerte

In een offerte – de laatste stap uit het schouwrapport - rekenen we u een verwachte energieopbrengst voor. En doen we u een voorspelling qua financieel rendement. Maar klopt dit ook nog steeds op basis van het schouwrapport en de andere op locatie verzamelde gegevens? Dat rekenen we in deze fase nauwkeurig na. Zodat u na het schouwrapport 100% zeker weet dat u een juist en reëel advies heeft ontvangen. Eén waar u van op aan kunt en positief op kunt terugkijken.