Essent
Print deze pagina E-mail deze pagina

Zonnepanelen rendement: Energie-opbrengst

De energieopbrengst van zonnepanelen duiden we aan in kilowattuur (kWh). Dit zonnepanelen-rendement is in de basis eenvoudig te berekenen. Maar is wel afhankelijk van meerdere factoren, zoals ligging van het dak, de hellingshoek en schaduw bijvoorbeeld. Daarover later meer. Wilt u een goede inschatting maken van het zonnepanelen rendement qua energieopbrengst? Vermenigvuldig dan het aantal panelen met het piekvermogen (Watt piek, of Wp) per paneel. Wilt u bijvoorbeeld kiezen voor 8 panelen? Die als piekvermogen 360 Wp per stuk hebben? Dan is het piekvermogen van het totale systeem 8 x 360 = 2880 Wp. Echter, het is nooit reëel om voor het bepalen van het energie rendement van zonnepanelen te rekenen met een opbrengstpercentage van 100% (het volledige piekvermogen). Het enige juiste en reële percentage daarvoor hangt af van verschillende factoren, waaronder de warmt coëfficiënt en degradatie van de zonnepanelen. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met eventuele schaduw en ligging van de panelen en de hellingshoek waarop de panelen geplaats worden. Onze experts kunnen op basis van uw persoonlijke situatie en de beschikbare panelen informeren over het juiste percentage, u vindt dit percentage ook terug in uw persoonlijke offerte. Voor het gemak gaan we nu uit van 85% opbrengstpercentage. Dat betekent dat qua energieopbrengst 2880 x 0,85 = 2448 kWh een reëel zonnepanelen rendement van de beschreven 8 panelen is. Dat betekent dat qua energieopbrengst 1960 x 0,85 = 1666 kWh een reëel zonnepanelen rendement van de beschreven 8 panelen is. 

Maar let op. Ook als we rekenen met een zonnepanelen rendement van 85% qua energieopbrengst van een zonne-energiesysteem, gaan we nog steeds uit van een ideale situatie: het dak van uw woning ligt op het zuiden, de hellingshoek is tussen de 30 en 40 graden en er is geen schaduw op het dak aanwezig. Bovenstaande berekening geeft dus zeker een goed globaal beeld van het zonnepanelen rendement qua energieopbrengst van de installatie, maar veel woningen wijken af van de ideale situatie. Des te interessanter om het zonnepanelen rendement in zo’n situatie goed te laten berekenen. Vraag een van onze adviseurs wat qua energieopbrengst een reëel zonnepanelen rendement op úw dak is. Of lees meer over het berekenen van zonnepanelen rendement.

Zonnepanelen rendement:Financieel rendement

Hoe snel heeft u uw investering terugverdiend? En wat brengt de zonnestroominstallatie uiteindelijk op? Interessant om te weten vóór uw aanschaf. Wilt u dat wij het financieel zonnepanelen rendement tot in de puntjes voor u berekenen? Dan gebruiken wij de volgende gegevens:

  • Een nauwkeurige calculatie van de verwachte energieopbrengst in kWh (zie hierboven).
  • De totale kosten voor het gewenste zonne-energiesysteem.
  • Een overzicht van uw jaarlijkse energieverbruik.
  • De kosten die u bij uw huidige energieleverancier per kWh betaalt.
  • De verwachte stijging van de energieprijs over de komende jaren.

Vervolgens stellen wij de berekening van het financieel zonnepanelen rendement als volgt op. 

  • We bepalen aan de hand van een recente opgave uw energiebehoefte per jaar.
  • We corrigeren de jaarkosten met de verwachte prijsstijging per jaar. Over de afgelopen jaren zijn de energieprijzen steeds met 7% tot 8% gestegen. Deze percentages nemen we dus mee voor het berekenen van uw financieel zonnepanelen rendement.
  • Aansluitend berekenen we de energiekostenbesparing per jaar wanneer u zonnepanelen aanschaft. Het totaal zetten we af tegen de totale kosten van uw zonne-energiesysteem. Door de kosten per jaar in te delen is makkelijk in te zien wanneer uw investering is terugverdiend door de besparingen die u doet. Dit noemen we de terugverdientijd. 
  • Vervolgens kijken we naar de levensduur van uw zonnepanelen. Is het systeem terugverdiend? Dan is het letterlijk winst maken. Uw besparing per jaar gaat namelijk door, dat geld houdt u volledig ‘in uw zak’. Het totaalbedrag dat u verdient noemen we het financieel zonnepanelen rendement. 

Wilt u het financieel zonnepanelen rendement helemaal juist berekenen? Kijk dan ook goed naar de ingeschatte levensduur van de onderdelen van uw zonne-energiesysteem en de geboden garanties op zowel zonnepanelen, omvormers, montagemateriaal en het installatiewerk. Voor de zonnepanelen is de levensduur in principe 25 jaar. Echter, een omvormer gaat meestal ongeveer 10 tot 15 jaar mee. In de berekening van uw financieel zonnepanelen rendement zal dus een tweede omvormer qua kosten opgenomen moeten zijn. Veel aanbieders houden hier geen rekening mee, dus controleer dat zelf altijd goed voor een reële berekening van het financieel zonnepanelen rendement.

Bereken zonnepanelen rendement 

Wilt u meer weten over het berekenen van het rendement van zonnepanelen op uw dak? Lees dan verder op de pagina berekenen rendement zonnepanelen. Of neem contact op met een van onze experts om het rendement van zonnepanelen voor uw specifieke situatie goed te berekenen.