Essent
Print deze pagina E-mail deze pagina

Opbouw prijs voor energie

De prijs van elektriciteit bestaat uit 3 elementen: de prijs van de elektriciteit zelf, de energiebelasting en de belasting toegevoegde waarde (btw). Deze 3 elementen bij elkaar bepalen de prijs van elektriciteit per kWh. Voor de prijs die u per maand aan elektriciteit betaalt, komt daar bovenop nog het ‘vastrecht’:  die kosten die de energieleverancier rekent voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Op dit moment is de elektriciteit prijs per kWh ongeveer € 0,22. Wist u dat de prijs voor de elektriciteit zelf daarvan slechts € 0,07 cent bedraagt? Daar overheen komt € 0,04 aan btw. De andere € 0, 11? Dat is energiebelasting.

Omdat energie een basisbehoefte is, heeft ieder huishouden in Nederland recht op een heffingskorting. Los van het hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt. Per oktober 2012 is deze heffingskorting vastgesteld op € 385,- (inclusief btw).

Enkel- en dubbeltarief

De twee voornaamste energietarieven die energieleveranciers hanteren, zijn het enkeltarief en het dubbeltarief. Maakt u gebruik van het enkeltarief? Dan betaalt u 24 uur per dag dezelfde prijs voor elektriciteit. Een wasje overdag kost u dus hetzelfde als ’s nachts. Het dubbeltarief, ook wel dag- en nachttarief genoemd, hanteert daarentegen 2 tarieven, afgestemd op bepaalde tijden van de dag. Deze tijden verschillen vaak per energieleverancier. Veel energieleveranciers hanteren overdag een iets hogere en ’s nachts iets lagere prijs voor elektriciteit. In dat geval kan het bijvoorbeeld interessant zijn om de wasmachine en droger ’s nachts te laten draaien. Een dubbeltarief heeft dus zo zijn voordelen. Nadeel is echter wel dat de aansluitkosten en huur voor een dubbelmeter meestal hoger zijn.

Ontwikkeling prijs electriciteit

De afgelopen jaren steeg de prijs van elektriciteit met gemiddeld 6,5 tot 8% per jaar. In de toekomst zal deze prijs naar verwachting met soortgelijke percentages blijven stijgen. Sommige instanties gaan echter uit van een sterkere stijging van de prijs van elektriciteit. Dat komt met name doordat fossiele brandstoffen alsmaar schaarser worden.

Zonnepanelen interessanter door stijgende prijs electriciteit 

De prijs van elektriciteit stijgt. Dat maakt het op dit moment al zeer interessant om zonnepanelen aan te schaffen. Met de verwachte prijsstijgingen voor de toekomst, wordt zonne-energie alleen maar interessanter. Hoe hoger de prijs voor ‘normale’ elektriciteit namelijk wordt, hoe sneller u uw zonne-energiesysteem terugverdient. 
Neem contact op met een van onze adviseurs om te kijken hoe groot het voordeel voor ú kan zijn.