Essent
Print deze pagina E-mail deze pagina

1. Oriëntatie en invalshoek van het dak

Het hoogste rendement? Dat wordt behaald door zonnepanelen die op een dak liggen dat 1) georiënteerd is tussen het zuidoosten en het zuidwesten en 2) een hellingshoek tussen de 25 en 40º heeft. Bij zo’n dak kan de energieopbrengst wel 90% van het totale piekvermogen van de installatie bedragen. Voorbeeld: heeft uw zonne-energiesysteem een vermogen van 4.000 kWp? Dan levert dit systeem bij een ideaal gelegen dak ongeveer 3.600 kWh per jaar op. Een zeer goede opbrengst voor Nederlandse begrippen.

Is een dak met een andere oriëntatie en hellingshoek dan niet geschikt voor zonnepanelen? Ja hoor, meestal wel. Het opbrengstpercentage zal dan alleen lager liggen. Het zonne-energiesysteem uit bovenstaand rekenvoorbeeld levert bij een dak gericht op het westen en met een hellingshoek tussen de 40 en 50º nog steeds zo’n 3.280 kWh per jaar op. Met een hellingshoek groter dan 60º gaat het rendement echter snel achteruit en wordt het financieel rendement stukken minder aantrekkelijk. Hoe verticaler de zonnepanelen namelijk staan, hoe minder licht – dat altijd van boven invalt - ze kunnen opnemen. Goed om van tevoren te laten controleren dus.

2. Bouwkundige geschiktheid

Kan de constructie van uw woning het gewicht en de bevestiging van zonnepanelen aan? Ook geen onbelangrijke vraag om van tevoren beantwoord te hebben. Wij vinden een goede technische inspectie daarom van groot belang. Deze inspectie zit dan ook standaard in het pakket dat wij aanbieden.

Een voorbeeld: zonnepanelen, bevestigingsmaterialen en montagesystemen zorgen voor extra belasting en gewicht op het dak. Bij installaties op schuine daken monteren we de zonnepanelen op een aluminium frame. Dit frame wordt met behulp van dakhaken aan de dakspanten gemonteerd. Het extra gewicht valt in deze situatie mee. Maar zijn de spanten bijvoorbeeld wel geschikt voor het bevestigen van dakhaken? Bij installaties op platte daken daarentegen komen de zonnepanelen in rekken op het dak te liggen. Het is noodzakelijk deze rekken enigszins te verzwaren met ballast om te voorkomen dat ze gaan schuiven als het stormt. De bevestiging levert hier misschien minder belasting op, maar kan uw dak het extra gewicht aan? Kortom, of uw dak nou schuin of plat is, het is noodzakelijk om goed te controleren of het bouwkundig gezien (nog) in goede staat is. Blijkt de ondergrond na inspectie niet geschikt? Dan is het vaak wel mogelijk deze te verbeteren. Uiteraard brengt dit wel enige kosten met zich mee.

3. Beschikbare dakoppervlakte

De beschikbare dakoppervlakte is een belangrijk gegeven om uit te rekenen hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen. Hoe u deze beschikbare oppervlakte precies kunt berekenen? Vermenigvuldig de lengte van het dak met de breedte van het dak. Trek hier de oppervlakten van objecten op het dak vanaf (denk aan dakkapel, ventilatiepijpen en/of satellietschotel bijvoorbeeld). De vierkante meters die u dan overhoudt, vormen de beschikbare oppervlakte voor zonnepanelen op uw dak. Gemiddeld is een zonnepaneel ongeveer 1 meter breed en 1.65 meter hoog. Hieronder een overzicht van de hoeveel ruimte die verschillende aantallen zonnepanelen op uw dak innemen:

  • 6 zonnepanelen nemen ongeveer 10 m² in beslag
  • 9 zonnepanelen nemen ongeveer 15 m² in beslag
  • 12 zonnepanelen nemen ongeveer 20 m² in beslag
  • 15 zonnepanelen nemen ongeveer 25 m² in beslag
  • 18 zonnepanelen nemen ongeveer 30 m² in beslag

4. Schaduwobjecten

Objecten als dakkappellen, ventilatiepijpen en satellietschotels nemen ruimte in op uw dak. Dat is de voornaamste reden om deze objecten mee te nemen in de berekening van het aantal zonnepanelen dat op uw dak past. Maar er is nóg een reden. Objecten op een dak zorgen meestal elders op het dak voor schaduw. Die schaduw valt dan misschien maar op één zonnepaneel waardoor het lijkt of dit weinig doet met uw energieopbrengst, maar niets is minder waar. Het grote nadeel is namelijk dat de schaduw op dat ene zonnepaneel niet alleen zorgt voor een slechtere opbrengst van dat specifieke zonnepaneel, het heeft een nadelige invloed op het rendement van het totale systeem. Dat komt doordat zonnepanelen in serie worden geschakeld. Schaduw op één zonnepanel zorgt er dan voor dat alle panelen in die serie niet meer optimaal functioneren. En dus een lager rendement opleveren. Daarom kan het soms zelfs verstandiger zijn om te kiezen voor een paneel minder. Het klinkt onwerkelijk, maar uiteindelijk kan de totale energieopbrengst van het zonne-energiesysteem daarmee wel eens hoger uitvallen. Een uitgebreide schaduwanalyse vóóraf is daarom van groot belang om hier meer zekerheid over te krijgen. Die analyse voeren wij graag voor u uit tijdens ons inmeetrapport.