Essent
Print deze pagina E-mail deze pagina

Salderen?

Op de jaarrekening van de energieleverancier staat hoeveel energie u geleverd heeft gekregen van het energiebedrijf en hoeveel energie u aan het energiebedrijf heeft geleverd. Dat staat vermeld in kWh.
De kWh die u heeft terug geleverd wordt van de verbruikte kWh  afgetrokken. Het saldo is uw netto verbruik. Deze aftreksom noemen we salderen.

Het salderen is opgenomen in de Elektriciteitswet van 1998, dit betekent dat iedere energieleverancier verplicht is om hieraan mee te werken.

Waar bestaat uw energieprijs uit?
Uw stroomtarief per kWh is opgebouwd uit een kale energieprijs, bijdrage duurzame energie, transportkosten, energiebelasting en BTW.

Salderingsgrens

U mag zoveel salderen als uw eigen verbruik. Zolang u binnen uw verbruik blijft mag u onbeperkt salderen. De regels voor saldering en teruglever-vergoeding gelden alleen voor aansluitingen tot en met 3 x 80A.

Terugleveren
Energiemaatschappijen zijn wettelijk niet verplicht u daarvoor te vergoeden, u bent het kwijt en geacht het geschonken te hebben aan het net. De meeste energieleveranciers geven u uit concurrentie-overwegingen wel een terug-leververgoeding die meestal niet meer is dan de kale energieprijs. Elke leverancier heeft hiervoor eigen rekenmethoden en tarieven.  Kijk voor actuele tarieven op www.energieleveranciers.nl

Uw installatie registreren

Met zonnepanelen gaat u energie terugleveren. Daarom dient uw installatie te worden geregistreerd bij uw netbeheerder. Anders krijgt u geen financiële compensatie voor de opwekte stroom. ZON7 regelt dit voor u, wij melden uw systeem aan op www.energieleveren.nl  zodat u zeker weet dat de terug-levering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren.