Essent
Print deze pagina E-mail deze pagina

Dubbele meter

Tegenwoordig zijn de verschillen in dal en piek-tarief kleiner dan vroeger. Maar er zijn verschillen dus is er soms een voordeel te behalen. De stroom in de daluren is goedkoper dan de stroom in de piekuren. Een dubbele meter meet het stroomtarief in piek- en daluren apart. Tijdens daluren geldt een lager tarief per kWh.

Voor huishoudens die weinig verbruiken heeft het doorgaans weinig nut heeft om een dubbele meter aan te schaffen. Ook wanneer u overdag tussen 7.00 uur en 23.00 uur veel stroom verbruikt, heeft een dubbele registratie weinig toegevoegde waarde.

Dubbeltariefmeting is voordeliger wanneer het uw stroomverbruik in het weekend of na 23.00 uur en voor 07.00 uur gelijk of groter is dan door de week tussen 07.00 en 23.00 uur.

Het dagtarief is vaak hoger dan het enkeltarief en het  nachttarief is lager dan het enkeltarief. Dit is om het makkelijk te maken ook per energieleverancier weer verschillend.

U zult u dus moeten kijken naar wat het voordeligste is om te kiezen. Ons advies is om zelf nauwkeurig bij te houden hoeveel en wanneer u stroom verbruikt. Want voor elk huishouden is het verbruik anders maar gelden dezelfde opties. Bij 2 identieke gezinnen kunnen de gebruiksmomenten maar ook het totale verbruik erg uiteenlopen.

Invloed zonnepanelen op uw meter

Of het slim is om het dubbel tarief te handhaven, of aan te schaffen ligt aan uw  energieleverancier. Het beleid van de energiemaatschappij betreffende de manier van verrekenen / salderen van de opgewekte stroom is daarin bepalend. Energie leveranciers zijn niet bij wet verplicht hoe ze verrekenen, ze mogen dat zelf bepalen.

En zijn diverse varianten denkbaar bij dubbele meters van het verrekenen van de verbruikte stroom met de opgewekte stroom

De eerste variant dat zij per moment verrekenen, dag wordt weggestreept tegen dag en idem voor daltarief. De tweede variant is dat ze de opgewekte stroom wegstrepen tegen het dagtarief en als er dan nog stroom overblijft de rest wegstrepen tegen het nachttarief. Een derde variant is dat de energieleverancier het wegstreept tegen de in het nachttarief afgenomen stroom en het restant in het dure dagtarief gaan wegstrepen.
Het is dus afhankelijk per energieleverancier welke methode zij hanteren bij het omgaan met dubbele meters en terug-levering.

Conclusie

Wettelijk zijn energieleverancier verplicht te salderen met de door de zonnepanelen gewekte stroom. Deze wekken in het algemeen overdag stroom op. Terwijl normaal gesproken de meeste stroom in de avonduren wordt verbruikt. Maar soms kan het wel een voordeel zijn om het dubbel tarief te hanteren. Vraag voor de zekerheid de energieleverancier. Deze kan op basis van het historisch verbruik aangeven welke meter het meest geschikt is voor uw stroomverbruik in combinatie met zonnepanelen.