Essent
Print deze pagina E-mail deze pagina

Een stukje geschiedenis
De Oostenrijkse meneer Fuchs had op zijn woning zonnepanelen laten monteren. Hij was van mening dat hij de BTW op de zonnepanelen kon terugvragen omdat hij het opwekken en leveren van energie als een economisch activiteit zag. Hij heeft tot aan de hoogste rechter in Europa geprocedeerd en het Europese Hof gaf hem gelijk.

Bent u ondernemer voor de BTW?
U bent volgens het Europese Hof ondernemer voor de BTW als u met regelmaat diensten levert waar u een vergoeding voor krijgt. Wanneer u zonnepanelen heeft, wordt ook een deel van de opgewekte energie aan de energiemaatschappij geleverd, waar u een vergoeding voor krijgt. Deze wordt op uw energienota verrekend.

Wat betekent dit voor u?
Er dient BTW betaald te worden over de opgewekte
energie, maar de BTW op de aanschaf en montage van de zonnepanelen kan terug gevraagd worden. In het jaar van aanschaf kan alle BTW op de aanschaf en montage van de panelen terug gevraagd worden, ook de BTW op de kosten voor de aanvraag BTW teruggave kan terug gevraagd worden. Er dient echter ook een laag bedrag aan BTW over de opgewekte energie betaald te worden. Dit is slechts een fractie van de terug te vragen BTW.

Jaren erna? Kleine Ondernemersregeling!
In principe dient in de jaren na de aanschaf elk jaar BTW betaald te worden over de opgewekte energie. De Kleine Ondernemersregeling is echter van toepassing. De regeling houdt in dat wanneer per jaar minder dan € 1.345 BTW betaald dient te worden, een vrijstelling van toepassing is waardoor er geen BTW betaald hoeft te worden. Bij normale installaties is de te betalen BTW altijd lager dan € 1.345 zodat in de jaren na de aanschaf geen BTW betaald hoeft te worden.

BTW ontheffing bij Belastingdienst
Omdat de Kleine Ondernemers-Regeling van toepassing is, kan de Belastingdienst ook verzocht worden om de jaren na de aanschaf ontheven te worden van  administratie- en aangiften plicht.

Voorwaarden teruggaaf BTW op zonnepanelen

  • U bent een particuliere afnemer
  • Uw installatie is in gebruik genomen op of na 20 juni 2013
  • U levert de opgewekte energie (deels) terug aan het elektriciteitsnet


BTW teruggave regelen
Alles bij de Belastingdienst geregeld krijgen is veel werk en er kunnen eenvoudig (communicatie) problemen of fouten ontstaan. De belastingdienst kan daarover boetes heffen. Wij raden u aan dit te laten uitvoeren door een gespecialiseerde organisatie bijvoorbeeld De Centrale BTW Teruggave zij is echter gespecialiseerd en heeft goede contacten met de Belastingdienst. Zij regelen daarom graag voor u de BTW teruggave. Kijk eens op de website van www.btw-zonnepanelen.nl.
          
Wat doet de Centrale BTW Teruggave voor u?

  • treedt namens u in contact met de Belastingdienst om de BTW op uw zonnepanelen terug te vragen
  • meldt u aan bij de Belastingdienst als BTW ondernemer en voert alle correspondentie met de Belastingdienst voor u
  • dient namens u alle BTW aangiften bij de Belastingdienst in
  • verzoekt namens u aan het einde van het jaar om toepassing van de Kleine Ondernemers Regeling
  • verzoekt namens u om ontheffi ng van de administratieplicht waardoor u de opvolgende jaren geen aangiften BTW meer hoeft te doen
  • houdt u gedurende het gehele traject via e-mail op de hoogte van de vorderingen

Hoe kunt u de BTW teruggave regelen?
Nadat wij uw zonnepanelen systeem hebben opgeleverd ontvangt u van ons een link naar De Centrale BTW teruggave om die teruggave te laten regelen.
Kijk op: www.BTW-zonnepanelen.nl