Essent
Print deze pagina E-mail deze pagina

AC

Afkorting van 'alternating current', oftewel wisselstroom: het type stroom dat bruikbaar is voor elektrische apparaten.

Amorf silicium

Vorm van silicium waarbij de kristalstructuur onregelmatig is en daardoor een lagere elektriciteitsopbrengst heeft dan bijvoorbeeld kristallijn silicium.

Array

Een rij zonnepanelen op een draagconstructie. Alle panelen uit deze rij liggen in dezelfde hoek ten opzichte van het zuiden.

Autonoom zonnestroomsysteem

Op zichzelf staand zonnestroomsysteem. Niet gelinkt aan het elektriciteitsnet, maar gekoppeld aan bijvoorbeeld een accu. 

Azimut

Eén van de coördinaten uit het horizon-coördinatenstelsel. In geval van zonnepanelen: geeft de exacte ligging van het dak ten opzichte van het zuiden aan, uitgedrukt in °.

Ballastframe/ballastbak

Frame of bak om een zonnepaneel op een plat dak te bevestigen. Wordt los op het dak geplaatst en heeft plek voor ballast (extra gewicht) om stabiliteit te garanderen.

Ballastlaag

Speciale laag op/in een ballastframe/ballastbak. Dient als extra gewicht voor stabiliteit bij krachtige wind. Ook ter bescherming van waterdicht makende kitranden en fraaie afwerking.

Belasting/Dakbelasting

Het gewicht dat op de dakconstructie drukt.

Beschermingslaag

De beschermende laag die over de (ook al beschermende) waterdichte kitlaag wordt aangebracht. Meestal bestaand uit rubbergranulaat dat met polyurethaan gebonden is.

BIPV

Afkorting van 'Building Integrated PV', oftewel met het gebouw geïntegreerd zonne-energiesysteem. Wordt ook wel 'in het dak installatie' genoemd.

Bouwkundige constructie

Deel van de woning dat verantwoordelijk is voor de stabiliteit van het bouwwerk. Bepaalt of het gewicht van het complete zonne-energiesysteem gedragen kan worden.

Bypass-diode

Slimme technologie in een zonne-energiesysteem die ervoor zorgt dat stroom die door cellen moet die - door schaduw bijvoorbeeld - minder energie produceren via andere cellen wordt omgeleid.

CdTe

Afkorting van 'Cadmium Telluride', oftewel zware metaalsoort voor het efficiënt omzetten van zonlicht naar gelijkstroom. Gebruikt in dunne film zonnecellen in plaats van silicium.

CIGS

Afkorting van 'Copper Indium Gallium Selenide', oftewel zware metaalsoort voor het efficiënt omzetten van zonlicht naar gelijkstroom. Gebruikt in dunne film zonnecellen in plaats van silicium.

Connector

Stekker voor het verbinden van het ene apparaat (bijvoorbeeld een zonne-energiesysteem) met het andere (bijvoorbeeld een omvormer).

Constructie

Deel van het bouwwerk dat verantwoordelijk is voor de stabiliteit van het bouwwerk.

Dakbedekking

Alles wat onderdeel vormt van de waterdichte laag in het dakbedekkingssysteem. Dakpannen, bitumen, lei en/of golfplaten bijvoorbeeld.

Dakbedekkingsconstructie

Alle materialen die verantwoordelijk zijn voor het afdichten van de dakconstructie. Meestal samengesteld uit een sluitlaag, termisch isolatiemateriaal, een waterkerend of gesloten dakbedekkingssysteem en eventuele afwerking.

Dakbeschot

De eerste afdichtlaag van een dakconstrictie. Bestaat uit een laag planken of plaatmateriaal, aangebracht op de gordingen of sporen van het dak.

Daksporen

Houten balken of staanders van de dakrand tot de nok.

 DC

Afkorting van 'direct current', oftewel gelijkstroom: type stroom dat door zonnepanelen wordt opgewekt.

Dunne filmcellen

Zonnecellen die gemaakt zijn van een dunne laag halfgeleidermateriaal op een dragerlaag. Voorbeelden zijn amorf silicium, CdTe en CIGS.

Financieel rendement

De optelsom van alle maandelijkse besparingen op uw energierekening minus het investeringsbedrag van uw zonne-energiesysteem.

Flash-test

Test waarbij een zonnepaneel wordt geflitst met als doel de elektrische eigenschappen (spanning, stroom en vermogen) vast te stellen. Deze test vindt plaats onder standaard testcondities (STC).

Fotovoltaïsch effect

Effect waarbij onder invloed van licht (fotos in het Grieks) elektrische spanning en stroom wordt opwekt. 

Gelijkstroom/gelijkspanning

Aangeduid met DC (direct current). Elektrische stroom met constante stroomrichting. Type stroom dat door zonnepanelen wordt opgewekt en door een omvormer wordt omgezet in bruikbare wisselstroom.

Gording

Houten balk of ligger in de lengterichting van het dak.

Groepenkast

Plek in de woning waar elektrische energie beveiligd en verdeeld wordt over de elektrische installatie.

Halfgeleider

Materiaalsoort die in feite geen stroom geleidt, maar die in een bepaalde structuur toch bijzonder geleidende eigenschappen heeft.

Helling/Hellingshoek

De hoek waarin een zonnepaneel ligt ten opzichte van het horizontale vlak. Aangeduid in °.

Ingot

In staafvorm gegoten silicium.

Instraling

De hoeveelheid Watt per vierkante meter (W/m2) die de zon op een bepaald moment levert.

Inverter/Omvormer

Elektrisch apparaat dat gelijkspanning (gelijkstroom) omzet in éénfase of meerfase wisselspanning (wisselstroom).

Junction box

Aansluitdoos achterop een zonnepaneel. Doorgaans het punt waar de bypass diodes zich bevinden en waar de aansluitsnoeren aan gekoppeld zijn. 

Kristallijn silicium

Halfgeleidermateriaal voor zonnecellen. Vorm van silicium waarin de kristallen strak in een rooster geordend zijn en zo zorgen voor een hoge elektriciteitsopbrengst. Komt voor als monokristallijn of polykristallijn silicium.

Laminering

Alle lagen van een zonnepaneel, exclusief het frame.

Maximum Power Point (MPP)

Combinatie van stroom en spanning van een zonnepaneel die tot de hoogst haalbare prestaties van een zonnestroomsysteem leidt. 

Module

Kleinst mogelijke, gebruiksklare combinatie van zonnecellen die (zon)licht om kan zetten in elektrische energie.

Monitoring

Het nauwkeurig bijhouden van de prestaties/het rendement van een zonne-energiesysteem en eventuele veranderingen hierin.

Monokristallijne zonnepanelen

Zonnepanelen met monokristallijn silicium: alle siliciumkristallen liggen door beïnvloeding van het stollingsproces in dezelfde richting.

MPP tracker

Functionaliteit van de omvormer die continu zoekt naar de combinatie stroom en spanning waarbij het zonne-energiesysteem het hoogste rendement haalt.

Netkoppeling/Netgekoppeld PV systeem

Aan het openbare elektriciteitsnet gekoppeld zonne-energiesysteem.

Nok

De snijlijn tussen twee dakvlakken. Een nok is bijna altijd horizontaal.

Omvormer

Zie inverter.

Onderconstructie

Het deel van de zonnepanelenconstructie dat zorgt voor een degelijke bevestiging van de zonnepanelen op het dak. Soms ook bedoeld om de zonnepanelen in de juiste hoek naar de zon te keren.

Onderdakconstructie

Ondergrond voor harde dakbedekking zoals bijvoorbeeld dakpannen. Heeft als doel de regen-, wind- en stofdichtheid van het dak te optimaliseren, de stormvastheid van dakpannen te bevorderen en het afdruppelen van condenswater te voorkomen.

Energieopbrengst

De hoeveelheid stroom in kilowattuur (kWh) die zonnepanelen opleveren.

Oriëntatie

De hoek waaronder een zonnepaneel is opgesteld ten opzichte van het zuiden.

Pannelat horizontaal

Houten lat op een schuin dak om dakpannen met nokken aan te bevestigen.

Parallelschakeling

Schakeling van elektrische componenten die vertrekken op een gezamenlijke geleider en weer samenkomen op een gezamenlijke geleider. De stroom loopt in de tussentijd over meerdere circuits. Hierdoor vergroot de capaciteit, terwijl de spannning niet verandert.

Platdakframe

De constructie om zonnepanelen op een plat (horizontaal) dak te monteren.

Performance Ratio (PR) of opbrengstfactor

De verhouding tussen de werkelijke energieopbrengst van een zonne-energiesysteem en het theoretisch maximum ervan. Deze verhouding ligt voor netgekoppelde systemen meestal tussen de 0,75 en 0,85 (= opbrengstpercentage ligt tussen de 75 en 85%).
Polykristallijne zonnepanelen. Zonnepanelen met polykristallijn silicium: de siliciumkristallen liggen kriskras door elkaar, doodat het stollingsproces van de kristallen niet beïnvloed is.

Piekvermogen

Het maximale vermogen van een zonnepaneel onder vooraf gedefinieerde, wereldwijd geldende standaard test condities. Uitgedrukt in Watt. 

 PV

Afkorting van 'photovoltaic', oftewel fotovoltaïsche technologie: de technologie die het omzetten van zonlicht in elektriciteit mogelijk maakt.

PV-module

Algemene, internationele benaming voor een zonnepaneel.

Rendement

De opbrengst van een zonne-energiesysteem. Valt uiteen in de begrippen energieopbrengst (hoeveelheid Watt die de zonnepanelen opbrengen en waarmee u bespaart op uw elektriciteitsrekening) en financieel rendement (alle maandelijkse besparingen bij elkaar opgeteld minus de investering voor het zonne-energiesysteem).

Salderen

Het 1-op-1 verrekenen van teruggeleverde stroom aan met afgenomen stroom van het elektriciteitsnet.

Serieschakeling

Schakeling waarbij de uitgang van de ene elektrische component direct is aangesloten op de ingang van de volgende elektrische component. Bij een serieschakeling is er dus maar één weg voor elektrische stroom.

Silicium

Scheikundig element met het symbool Si en atoomnummer 14. Silicium wordt gewonnen uit zand. Silicium is de basis grondstof om zonnecellen te maken.

Standaard test condities (STC)

Gestandaardiseerde condities waaronder een zonnepaneel kan worden getest. Wereldwijd is afgesproken het vermogen van een zonnepaneel te meten bij een instraling van 1000 W/m2 en een paneeltemperatuur van 25° Celsius.

String

Een groep in serie geschakelde zonnepanelen. Of het geheel van gelijke groepen parallel geschakelde zonnepanelen die onderling weer in serie geschakeld zijn.

Stringkabel

Verbindingskabel tussen de zonnepanelen in een string of de verbindingskabel tussen een string en een DC-koppelkast of DC-klemmen van een omvormer.

Tedlar

Beschermingsfolie aan de onderzijde van een zonnepaneel. 

Tengel

Dwarse, houten latten op het dak waarop de panlatten zijn bevestigd. In het geval van een schuin dak: bij 'in het dak montage' worden de zonnepanelen met dakhaken direct op de tengels bevestigd om ventilatie waarborgen.

Teruglevermeter

Meter die exact bijhoudt hoeveel energie er wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Terugleververgoeding

De financiële vergoeding die u krijgt voor de hoeveelheid stroom die u teruglevert aan uw energieleverancier. Nodig voor salderen.

Voetplaatdeel

Deel van het platdakframe dat met schroeven wordt bevestigd op het platte dak of op speciaal daarvoor gemaakte opstanden (bijvoorbeeld opstaande randen).

Wafer

Dunne plak kristallijn halfgeleidermateriaal, bijvoorbeeld silicium, waarop de verbindingen tussen de verschillende zonnecellen bevestigd worden.

Wattpiek

Meeteenheid om het maximale vermogen van een zonnepaneel of zonne-energiesysteem aan te duiden, uitgedrukt in Watt. Afkorting: Wp.

Windweerstand

De hoeveelheid kracht die de wind op de zonnepanelen uitoefent.

Wisselstroom/wisselspanning

Aangeduid met AC (alternating current). Elektrische stroom met periodiek wisselende stroomrichting. Type stroom dat ontstaat nadat de omvormer de door zonnepanelen opgewekte gelijkstroom heeft omgezet. Wisselstroom is de vorm van elektriciteit die bruikbaar is voor elektrische apparaten in huishoudens en industrie.

Zonne-energie

Vorm van duurzame energie die de zon als energiebron gebruikt. Kan warmte en elektriciteit voortbrengen.

Zonne-energiesysteem

Alle componenten (zonnepanelen, omvormer, bekabeling, bevestigingsmaterialen etc.) die samen energie opwekken uit zonlicht en deze omzetten in bruikbare wisselstroom voor ons huishouden. 

Zonnecel

Het kleinste element van halfgeleidermateriaal dat in staat is zonlicht direct om te zetten in elektrische energie (gelijkstroom, DC).

Zonnepaneel

Geheel van seriegeschakelde zonnecellen tussen glazen of kunststof platen, eventueel bevestigd in een metalen of kunststof frame. 

Zonnestroomsysteem

Zie zonne-energiesysteem.